Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Neptun

Rendszerváltás a PTE-n: ETR helyett Neptun!

2015. november 17-től a Pécsi Tudományegyetemen az ETR helyére a Neptun elektronikus tanulmányi rendszere lép. A változás sok kérdést vet fel, kérdéseinkre az Oktatási Igazgatóság szakemberei válaszoltak. 

Változnak-e az EHA-kódok? Ha igen, mire, mikor, és mi módon kapnak erről az oktatók és a hallgatók, illetve az EHA-kóddal rendelkező volt hallgatók információt? Mi alapján és mi módon kapnak új jelszót?

A felhasználók kényelmének biztosítása érdekében megtaláltuk azt a lehetőséget, hogy a jelenlegi felhasználók továbbra is használhatják majd az EHA kódjukat és jelszavukat, így az integrált egyetemi informatikai rendszereknél (pl. PTE webmail, Eduroam Wi-Fi, stb.) sem lesz szükség másik kódot vagy jelszót megjegyezni. Az új felhasználók esetében, vagyis a februártól beiratkozó hallgatók, vagy a november 1. után felvett oktatók, munkatársak esetében azonban már mindenki NEPTUN kódot fog kapni, ami egy hatjegyű, betűkből és számokból álló kód lesz. A kódhasználattal kapcsolatos részletes tudnivalókat a neptun.pte.hu honlapon tesszük közzé.

 

Mennyire kompatibilis a Neptun az ETR-ben használatos programokkal, például a Coospace-szel?

Általában a mai modern, szabványos technológiákat használó szoftverek kompatibilissé tehetők egymással, például az interfészeken keresztül. A Neptun és a hozzá kapcsolódó szoftveres megoldások egységes rendszert alkotnak, ez a szoftvercsomag teljes körűen lefedi, vagy meghaladja a jelenlegi szoftverek által biztosított funkcionalitásokat, így nincs szükség, illetve nincs is lehetőség megtartani bármit is a jelenlegi tanulmányi szoftverek közül, hiszen azok további díjainak kifizetése, valamint az eltérő rendszerek összekapcsolása jelentős anyagi és humánerőforrást igényelnének.

 

Mi a helyzet a félév elején Coospace használatával megkezdett kurzusokkal?

A CooSpace-ben megkezdett kurzusok természetesen folytatódhatnak a Neptun hasonló rendszerében, a Meet Street rendszerben, a CooSpaceban lévő tananyagok, tesztek, stb. elérhetőek lesznek az új rendszerben is.

 

Mi történik az eddig, az egyes hallgatókhoz feltöltött kurzusokhoz kötődő, személyes, illetve pénzügyi adatokkal?

Az új tanulmányi rendszer bevezetésével kapcsolatos egyik legfontosabb kérdés az adatmigráció biztonsága és teljessége. A bevezetés kapcsán erre a feladatra fordítjuk a legtöbb energiát, annak érdekében, hogy a tanulmányi adatok teljes mértékben megfeleltethetők legyenek az új rendszer számára. Az adatok átforgatása teljes körűen meg fog történi, ez alapvető feltétele az új rendszer bevezetésének.

 

Biztos, hogy nem vesznek majd el adatok? Vagy van ajánlott módszer, amivel el lehet ezt kerülni?

Természetesen a cél a száz százalékos pontosságú adatátvitel, a tesztelések és az elemzések folyamatosak, a szállító cég, a karok és az Oktatási Igazgatóság munkatársai már hónapok óta dolgoznak ennek eléréséért.
A korábbi tanulmányi rendszer átállások kapcsán összegyűjtött tapasztalatok is segítik ezt a munkát, és nagy biztonságot jelent az is, hogy az ETR-ben tárolt adatok október 30-i állapota bármikor elérhető lesz a tanulmányi szakemberek számára, így bármely kérdéses esetben rendelkezésre fog állni az eredeti adatok teljes köre. Mindezek alapján a felhasználóknak nincs dolga a személyes, pénzügyi, vagy tanulmányi adatok lementésével, hiszen azok bármikor előkereshetőek lesznek.

 

Vannak, s ha igen, milyen új kiegészítő programok szolgálják az egyetemi polgárok kényelmét a Neptunban az ETR-hez képest?

A Neptun működése a kiegészítő programok terén némiképp eltér az ETR működésétől, ezek a modulok integrált részei a tanulmányi rendszernek. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak nem kell külön programokat használni a kérvények benyújtására, vagy az oktatási tananyagok fel- és letöltésére, ezen funkciókat maga a Neptun, illetve annak egy modulja, például a Neptun Meet Street modul valósítja meg. Hasonló modulként jelenik meg a kollégiumi felvételi rendszer és szociális támogatás igénylési-bírálati funkció. Az oktatói munka hallgatói véleményezésére és az elektronikus vizsgáztatás megvalósítására az Unipoll modul szolgál.

 

Mennyiben fog különbözni a két felhasználói felület?

A tanulmányi ügyintézés alapvetően nem változik, hiszen ugyanazokat az ügyeket kell intézni, és az ügymenetekben sem lesz olyan nagy változás, ugyanakkor a felületek, a színek, a gombok helye, valamint a kattintások sorrendje természetesen változik. A tájékoztató anyagokkal és az e-learninges tananyagokkal azt szeretnénk elérni, hogy a felhasználói felületeken, illetve az egyes ügymenetekben adódó eltéréseket még a bevezetés előtt megismerjék az egyetem polgárai, és a váltás ne okozzon nagyobb traumát, mint egy új mobiltelefon használatának megismerése és elsajátítása.

 

Mennyiben lesz kevésbé leterhelt a rendszer kurzus- és/vagy órafelvételeknél? Lesz ebben valamiféle változás?

A tanulmányi rendszer hardveres hátterét is sikerül megújítani. Arra törekszünk, hogy a rendkívüli leterheltséget jelentő kurzusfelvételi időszakokban is optimálisak legyenek a hozzáférés körülményei. Mivel ezek a rendkívül rövid időszakok olyan terhelést jelentenek az informatikai rendszerre, amelyre nézve nincs értelme rendkívül költséges kapacitásnövelő hardveres megoldást biztosítani (az éves rendelkezésre állás kevesebb mint 0,5%-ában kellene a jelenleginél 10-20-szor nagyobb erőforrás), ezért azt a sokkal hatékonyabb eszközt használjuk, hogy a terhelést időben megosztjuk, vagyis karonként, esetleg szakonként más-más időben kezdődnek a kurzusfelvételek, így a rendszert egyszerre nem 21 ezer hallgató használja, hanem csak maximum 1-2 ezer.

 

A már végzett hallgatók EHA-kódjai máig élnek, adataik régebbi tanulmányaikkal kapcsolatban rögzítve voltak a rendszerben - ezek a Neptunba is átmentődnek? Vagy szükség lesz valamiféle aktivációra? Őket hogyan értesítik?

Mivel a jelenlegi EHA kódok megmaradnak, így a korábbi (jogviszonnyal már nem rendelkező) hallgatók kódjai sem vesznek el. A neptun.pte.hu tájékoztató honlapon, illetve a tanulmányi rendszer oldalán is megtalálhatóak lesznek a Neptun kóddal kapcsolatos tudnivalók, így ha egy régi hallgató ismét szeretne valamilyen ügyet elintézni, megtalálja majd a legfontosabb tudnivalókat.

 

Ki tud hozzáférni a Neptunos adatokhoz?

A jogosultsági rendszer az adatbiztonság alapja a tanulmányi rendszerben is. A tanulmányi rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférések alapvetően nem változnak, mindenki a saját adataihoz, illetve a feladatához kötött adatokhoz fog hozzáférni, ugyanúgy, ahogyan az az ETR-ben is volt.

 

Forrás: UnivPécs, XVI. évfolyam II. szám - 2015. október 19.

 

Kapcsolódó cikkeink:

Beszélgetés Lengvárszky Attilával a Neptun bevezetéséről (UnivTV, 2015. október 13.)

Neptunra át (UnivPécs, 2015. október 06.)

 

Feliratkozás RSS - Neptun csatornájára
You shall not pass!